تیوال | azi rezaei درباره نمایش فالش خوانی در چهارراه فخرآباد: اجرای پارسال این نمایش فوق العاده رو دیدم و هنوز در
S2 : 10:56:26
اجرای پارسال این نمایش فوق العاده رو دیدم و هنوز در خاطرم مونده وبه دوستان توصیه میکنم ببینن و ازش لذت ببرن ،خودم حتما مجدد خواهم دید.