تیوال | تینا نظرکرده درباره نمایش مرغ دریایی من: هزاران سال است که دیگر زمین، موجود زنده‌ای بر سطح خود
S3 : 03:59:30
هزاران سال است که دیگر زمین، موجود زنده‌ای بر سطح خود نزاییده است و ماهِ بیچاره، بیهوده هر شب فانوس خود را روشن می‌کند.