تیوال | گروه همیاری درباره نمایش مرغ دریایی من: خرید بلیت روزهای تاز۰ این نمایش، از دوشنبه ۲۱ تا چهارشنبه
S3 : 17:03:16
خرید بلیت روزهای تاز۰ این نمایش، از دوشنبه ۲۱ تا چهارشنبه ۲۳ مرداد، به کارگردانی کیومرث مرادی و بازی شبنم مقدمی، امیرحسین فتحی، زهرا بهروزمنش و ... فردا (دوشنبه) ساعت ۱۲ آغاز خواهد شد.
علی ژیان و گروه جارچی این را خواندند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید