تیوال | محمدحسین مفیدی فر درباره فیلم کلمبوس: فاصله بسیار از کارهای پیشین آقای علیمردانی. امیدوارم
S3 : 02:55:12
فاصله بسیار از کارهای پیشین آقای علیمردانی.
امیدوارم مسیر پیشین و امیدوارکننده را پی بگیرند.
حمیدرضا مرادی این را خواند
امیر مسعود این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید