تیوال | زهرا پوررضا درباره فیلم متری شیش و نیم: بار اول که دیدم از سر هیجان جشنواره با یکسری حذفیات
S2 : 03:07:17
بار اول که دیدم از سر هیجان جشنواره با یکسری حذفیات ابتدای کار، فیلم دوست داشتم
بار دوم با خانواده و بدون هیجان اما با استرس دیر رسیدن به جای پارک پردیس ملت فیلم دوست نداشتم و تازه اونجا بود که عیب و ایرادات فیلمنامه تو ذوق می‌زد و از یکجایی به بعد نه من و نه خانوادمو جذب نکرد!
ولی جالب بود که پایان فیلم هم با حذف شدن یک سکانس مهم اکران شد
امیر مسعود، سپیده، مجتبی بشیرپور و فرناز نوروزی این را خواندند
حمیدرضا مرادی و شیرین این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید