تیوال | گروه جارچی درباره نمایش مرغ دریایی من: به آگاهی میرسانیم، با توجه به تمام شدن بلیت های این
S2 : 19:47:57
به آگاهی میرسانیم، با توجه به تمام شدن بلیت های این هفتهٔ نمایش «مرغ دریایی‌من»، خرید بلیت روزهای جدید و خارج از ظرفیتِ این نمایش، هم اکنون در تیوال آغاز شد.
علی ژیان و گروه جارچی این را خواندند
سایه * این را دوست دارد
این نمایش رو دیدم بازیگراشون عالی بودند ولی خیلی شلوغ بود باید خیلی دقت می کردم تا بفهم کی به کیه
۱۸ مرداد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید