تیوال | پریسا پناهی درباره نمایشگاه آوای رنگ: من و خواهرم روز افتتاحیه از این نمایشگاه بازدید کردیم؛
S2 : 01:47:25
پریسا پناهی
درباره نمایشگاه آوای رنگ i
من و خواهرم روز افتتاحیه از این نمایشگاه بازدید کردیم؛ واقعا همه چیز عالی ، آثار ارزشمند و زیبا ، فضای خوب ؛ پذیرایی قشنگ و خیلی خوب...گالری خوبی آغاز به کار کرده است .
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید