تیوال | عسل صارم صفاری درباره اپرای حلاج، کنسرت پرواز همای: دیدن این اپرا به همه پیشنهاد میشد اگر در مکانی بود
S3 : 19:35:50
دیدن این اپرا به همه پیشنهاد میشد اگر در مکانی بود که صندلی ها و مکانی که برای تماشاگران در نظر گرفته بودند در شان مخاطب بود.
من از دوستداران کارهای جناب همای هستم و دیشب به تماشای اجرای ایشان نشستم، به هیچ وجه نمی ارزه که با رفتن به اونجا به خودتون توهین کنین بخاطر ارزشی که برای مخاطب نذاشتن .
صندلی های کرایه ای تاشو!! و بسیار سخت و سفت با فواصل بسیاز نزدیک با ردیف جلو و عقب!!!
سیستم صدای نامتناسب و آزاردهنده!
در کل دیشب تمام اجرا با خودم گفتم کاش هزینه رو به خیریه میدادم اما به شعور خودم و همراهانم توهین نمی کردم واقعا کاش جناب همای جای دیگری رو اجاره کرده بودن و به شعور مخاطبشون احترام میذاشتن
محمدامین این را خواند
محمد لهاک ( آقای سوبژه )، نیلوفر پیری، ف کیوان و سمی این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید