تیوال | فرزاد جعفریان درباره نمایش الیزابت باتوری: درود پلاسی تخفیفی چیزی نمیخوره؟ با همین فرمون تا آخرش
S2 : 19:53:50
درود
پلاسی تخفیفی چیزی نمیخوره؟ با همین فرمون تا آخرش میرید؟ :I
علاقه ای به دادن هیچ گونه تخفیفی ندارند
۱۵ مرداد
عرض ادب خدمت اساتید عزیزم
منم همین نظرو دارم
بی توجهی و بی اهمیتی گروه محترم به مخاطبین، از همون روزهای اول مشهود بود.
باعث تاسف فراوانه واقعا
۱۹ مرداد
۲۲ مرداد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید