آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | نسترن ربانی درباره نمایش رویای یک شب نیمه تابستان: طراحی صحنش خیلی خلاقانه بود .یک لحظه توش داشت که موسیقی خیلی قشنگی زده
S3 : 00:43:55 | com/org
طراحی صحنش خیلی خلاقانه بود .یک لحظه توش داشت که موسیقی خیلی قشنگی زده می شد و کلی دست از گودال های زیر صحنه بیرون اومده بود و ادوات موسیقی دستشون بود و مثلا اونها داشتند می زدند که برای من خیلی دلنشین بود ولی من بسی بیشتر از اینها از یک تئاتر انتظار دارم.هیچ چیز برای فکر کردن به من نداد.یادمه آخرش به دوستم گفتم این نمایشه عشق رو خیلی مسخره نشون داده بود.یعنی چی؟ با یک گرد گل عاشق اولین کسی می شدند که می دیدند ؟ یاسی هم با خنده گفت شاید می خواست بهمون بگه که عشق همین قدر مسخرست.:)
نقد نمایش تو سایت تیوال هم خوندم دو نفر گفته بودند به نظرشون جناب شکسپیر صنعتی و سنتی را با هم می زده که این نمایش را نوشته ،منم موافقم.:)