تیوال | دلارام دلنواز: تلگرام را می توان شبیه همان آدم بی ادبی دانست که لقمان
S3 : 19:31:08
تلگرام را می توان شبیه همان آدم بی ادبی دانست که لقمان حکیم را ادب آموخت و سایر وابستگانش را بی ادبی و بی مرامی.
شاید تلگرام اتاق فکر دارد. توی اتاقشان، میز شیشه ایِ گردیست با جای انگشتهای روانشناس و جامعه شناس و هر آدمیزادِ ناقلایی که نقشه ی چالش کشیدنمان را بلدست. روی دیوارِ اتاق هم تابلوئیست با قاب خاتم کاری ایرانی با این جمله: تلگرام را خانه ات کن آشکار کردنت با من... پشت بندش استیکر لُپ گلی ست با چشمهای بسته که به ریشمان می خندد.
نتیجه هر جلسه شان میشود پیامی از تلگرام... مثلا می گویند می توانی فوروارد پیام هایت را خاموش کنی، یعنی هر چه دلت می خواهد بگو اما پشت جمله ای که تایپ کردی قایم شو یا می گویند حواست باشد مخاطبت فورواردش را خاموش کرده، چون اعتمادش سلب شده یا می گویند دلت می خواهد کلا منکرِ همه حرف زدن هایت بشوی!، همه را می توانی پاک کنی، ... دیدن ادامه » هم حرفهای خودت هم حرف های او را. البته اگر او زرنگ نباشد و از هر چیزی که می نویسی اسکرین شات نگیرد... ای بابا خوب تو هم حواست باشد از صفحه سکرت چتت استفاده کن.
جدیدترین حرفشان هم این بود؛ ای کاربر جان ها ... دلمان برایتان شور می زند نکند وقتی لیست دوستهایتان را بالا پایین می کنید نگاهتان بیفتد به دایره ای رنگی بدون عکس. نمی دانید چرا؟ چون شما دوست او نیستید. اسم و عکس شما توی لیست مخاطب های او غایب است!!!
درکتان می کنیم....سخت است شما می مانید و جای خالی یک عکس.... اما بد هم نیست کمی از توهماتتان بیرون بیایید.
تلگرام یکی به نعل می زند یکی به میخ... پاول دورف جان و آنهایی که دور همان میز ِگرد می نشینند می خواهند ثابت کنند واقعیتِ آدمها توی دنیای مجازی خیلی تلخ تر و پیچیده تر از دنیای واقعیست.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید