تیوال | احسان رسولیان درباره کنسرت موسیقی کردی با اساتید کامکار (چیروک): واو قیمتها رو ببین با این قیمتها فقط حال ادمهای خوب
S2 : 19:48:22
واو قیمتها رو ببین
با این قیمتها فقط حال ادمهای خوب خوبتر میشه و ادمهای خسته باید باز هم با موبایلشون اهنگ گوش بدن
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید