کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پیمان تاجیک درباره نمایش در اتاق باد می‌وزد: نمایش خوبی بود و بازی ها هم از سطح قابل قبولی برخوردار
S3 : 17:10:27 | com/org
نمایش خوبی بود و بازی ها هم از سطح قابل قبولی برخوردار بودند.
بنظرم می تونست حتی بهتر از این هم باشه مخصوصا قسمت اخر نمایش که با حرکت خون بر روی در و دیوار و کف تموم شد میتونست کیفیت بهتر و تاثیرگذارتری داشته باشه.
بهرحال جای داره از بازیگرانش علی الخصوص خانم صدر عرفانی برای بازی خوبشون تشکر کنم.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید