تیوال | سارا امیدی درباره نمایش گوشتان با من است ؟: فقط خواستم بگم عشق کردم ، اصلا فکر نمیکردم همچین شبی
S3 : 13:49:27
فقط خواستم بگم عشق کردم ، اصلا فکر نمیکردم همچین شبی رو سپری کنم بسکه تاترهای بد این مدت دیدم بی میل رفتم و نشستم اما سرشار از حس خوب به خانه برگشتم و تمام شب به حرفهایی که گفته شد فکر کردم .... خسته نباشید همگی ، این کارو لطفا حالا حالا ادامه بدین تا همه ببینن
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید