تیوال | علیرضا اصغری یگانه درباره اپرای حلاج، کنسرت پرواز همای: اشک ریختم و مشعوف شدم. حلاج الاسرار به معنای شکافنده
S3 : 09:14:34
اشک ریختم و مشعوف شدم. حلاج الاسرار به معنای شکافنده ی دل هاست. و من بوی خوش از مشکات عرفانی قدما به دماغم رسید. همین
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید