تیوال | گروه همیاری درباره نمایش فالش خوانی در چهارراه فخرآباد: خرید بلیت روزهای تازه، از دوشنبه ۲۸ تا چهارشنبه ۳۰
S2 : 16:22:40
خرید بلیت روزهای تازه، از دوشنبه ۲۸ تا چهارشنبه ۳۰ مرداد، به کارگردانی هادی احمدی و با بازی نیلوفر وهاب‌زاده‌گان، میلاد بانگی، ملینا تیموری، هادی احمدی آغاز شد.
فرزاد این را خواند
محمد لهاک ( آقای سوبژه ) این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید