تیوال | گروه همیاری درباره نمایش دزدان جیبوتیچ: خرید بلیت این نمایش به کارگردانی سید حسام الدین شریفی
S3 : 00:47:19
خرید بلیت این نمایش به کارگردانی سید حسام الدین شریفی و بازی مرتضی یعقوب پور، جواد آیت، نیوشا امینی، علی افضلی، فریا امامی، احسان امیدی (روزهای پنجشنبه ۲۴ تا یکشنبه ۲۷ مرداماه) با تخفیف همینک آغاز شد.
آنا امینی این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید