آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | وحید عمرانی: نفس خواهم زد آخرین لحظه ها را در شبی که مرگ مرا آبستن است شاید یکی
S3 : 03:32:41 | com/org
نفس خواهم زد
آخرین لحظه ها را
در شبی
که مرگ مرا آبستن است
شاید یکی از همین شبها
یا شبی در چهل سال بعد
همیشه دانستن لازم نیست
گاهی ندانستن
بهترین راه ممکن
برای ادامه دادن است.
A_A، محمد لهاک ( آقای سوبژه ) و Negin Fooladi این را امتیاز داده‌اند
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید