تیوال | وحید عمرانی: نفس خواهم زد آخرین لحظه ها را در شبی که مرگ مرا
S3 : 19:19:08
نفس خواهم زد
آخرین لحظه ها را
در شبی
که مرگ مرا آبستن است
شاید یکی از همین شبها
یا شبی در چهل سال بعد
همیشه دانستن لازم نیست
گاهی ندانستن
بهترین راه ممکن
برای ادامه دادن است.
۶ روز پیش، یکشنبه
۲ نفر این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید