تیوال | وحید عمرانی: نفس خواهم زد آخرین لحظه ها را در شبی که مرگ مرا
S2 : 09:26:24
نفس خواهم زد
آخرین لحظه ها را
در شبی
که مرگ مرا آبستن است
شاید یکی از همین شبها
یا شبی در چهل سال بعد
همیشه دانستن لازم نیست
گاهی ندانستن
بهترین راه ممکن
برای ادامه دادن است.
A_A، محمد لهاک ( آقای سوبژه ) و Negin Fooladi این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید