تیوال | گروه همیاری درباره نمایش لانچر ۵: به آگاهی می‌رسد این نمایش تمدید شد و همینک امکان خرید
S3 : 16:21:09
به آگاهی می‌رسد این نمایش تمدید شد و همینک امکان خرید چهار سانس بعدی آن آغاز شد.
Sama tazegouyan این را خواند
فرزاد این را دوست دارد
امیدوارم سانس های بعدی با برنامه تر باز بشه و به طور مناسب از قبل اطلاع رسانی بشه. :(
۲۱ مرداد
محتوی و محوریت پیام من همانا اطلاع رسانی فروش با فاصله زمانی حداقل ۲۴ ساعته بوده و امیدوارم حتما و حتمادر همه نمایش ها اجرا شود. در بسیاری احراها من حتی از نظم‌ در فروش قدردانی کرده ام..
۲۲ مرداد
از طرف این گروه پیامی از شما زدوده نشده است.
۲۳ مرداد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید