تیوال | فرزاد درباره نمایش الیزابت باتوری: دو تا پیشنهاد داشتم برای گروه: اول این که بیان کردن
S3 : 15:54:32
دو تا پیشنهاد داشتم برای گروه:
اول این که بیان کردن اکثر دیالوگ ها با فریاد به نظر بی مورد و ناراحت کننده بود.
دوم این که هنرپیشه محترم نقش گابریل، با تکیه بیش از اندازه بر ادا کردن حروف "د" و "ت" دیالوگ هاشون رو به نحو عجیبی بیان میکردن که کمی آزاردهنده بود.

به غیر از این موارد تئاتر خوب و یک دستی بود و خسته نباشید میگم به همه عوامل.

سپیده و فروزین تقوی نژاد این را خواندند
محسن جوانی و مهسا مهدی این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید