آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | قاصدک: دیگر نمیخواهم کسی به من عادت کند من به کسی عادت کنم. یک روز باید جدا
S3 : 11:41:44 | com/org
دیگر نمیخواهم کسی به من عادت کند
من به کسی عادت کنم.
یک روز باید جدا شد.
باید تنها ماند.
باید شکست.
اما
در این شکستگی تنها
فقط به تو فکر میکنم
من
از اعتیاد به تو خلاص نشدم
شاید خودم را پیدا کردم.
رمان "شب یک.شب دو" بهمن فرسی

از: بهمن فرسی
هر سلام سر آغاز دردناک یک خداحافظی ست
۲۱ مرداد ۱۳۹۸
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید