آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | وحید عمرانی: دلم قایقی ست شکسته در دریای مجعّد مویت که دلش می خواهد غرق شود و در
S3 : 03:47:28 | com/org
دلم قایقی ست شکسته
در دریای مجعّد مویت
که دلش می خواهد غرق شود
و در قعر گرداب های پیچاپیچش
برای همیشه آرام گیرد.
۱ نفر این را امتیاز داده‌است
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید