تیوال | وحید عمرانی: دلم قایقی ست شکسته در دریای مجعّد مویت که دلش می
S3 : 19:40:06
دلم قایقی ست شکسته
در دریای مجعّد مویت
که دلش می خواهد غرق شود
و در قعر گرداب های پیچاپیچش
برای همیشه آرام گیرد.
۴ روز پیش، سه‌شنبه
۱ نفر این را امتیاز داده‌است
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید