تیوال | مریم صفری درباره نمایش مرغ دریایی من:
S3 : 17:24:29
کدوم بلوک ها دید بهتری داره؟
علی ژیان این را خواند
مریم جان
وسطهای E , F بهتره به نظرم
بلوکهای روبرویی خیلی گرم هستن اگر هنوز مشکل برق ایرانشهر حل نشده باشه
۲۲ مرداد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید