تیوال | گروه همیاری درباره نمایش پستچی، پابلو نرودا: خرید بلیت روزهای تازه این نمایش، از یکشنبه ۲۷ تا سه
S3 : 06:44:33
خرید بلیت روزهای تازه این نمایش، از یکشنبه ۲۷ تا سه شنبه ۲۹ مرداد،‌ به کارگردانی علیرضا کوشک جلالی و با بازی رویا تیموریان، امیرکاوه آهنین‌جان، اشکان خطیبی، دنیا مدنی، امروز (سه‌شنبه) ساعت ۱۴ آغاز خواهد شد.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید