تیوال | گروه همیاری درباره نمایش جتسیمانی: خرید بلیت این نمایش به کارگردانی امیرحسین دوانی و بازی
S2 : 20:16:37
خرید بلیت این نمایش به کارگردانی امیرحسین دوانی و بازی امیرشمس، شاهو رستمی (روزهای یکشنبه ۲۷ تا سه‌شنبه ۲۹ مردادماه) فردا چهارشنبه ساعت ۱۲ با تخفیف روزهای نخست آغاز خواهد شد.
Arash Tehrani و رها جهانشاهی این را خواندند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید