تیوال | Leon S. Kennedy درباره نمایش مرغ دریایی من: موریس (خطاب به ماشا): ((پیری، جسمِ آدم رو مچاله می
S3 : 02:06:27
Leon S. Kennedy
درباره نمایش مرغ دریایی من i
موریس (خطاب به ماشا): ((پیری، جسمِ آدم رو مچاله می کنه اما ناامیدی روحِ آدم رو مچاله می کنه و از بین می بره)).