کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | Leon S. Kennedy درباره نمایش مرغ دریایی من: موریس (خطاب به ماشا): ((پیری، جسمِ آدم رو مچاله می کنه اما ناامیدی روح
S3 : 14:36:02 | com/org
Leon S. Kennedy
درباره نمایش مرغ دریایی من i
موریس (خطاب به ماشا): ((پیری، جسمِ آدم رو مچاله می کنه اما ناامیدی روحِ آدم رو مچاله می کنه و از بین می بره)).