تیوال | Mmrr_rr درباره نمایش تماشاچی محکوم به اعدام: فوق العاده بود....با تغیراتی که داخل نمایشنامه اصلی
S2 : 13:51:35
فوق العاده بود....با تغیراتی که داخل نمایشنامه اصلی داده بودن‌داستان رو خیلی جذاب تر کرده بودن....بازیگر ها همه عالی....بین اجراهایی ک برای این نمایشنامه با گروه های مختلف دیدم،این‌بهترینشون بود واقعا......به تک تکشون تبریک‌میگم و براشون آرزوی موقیت های بیشترو دارم
امیر مسعود و حمیدرضا مرادی این را خواندند
مهکامه سلیمانى این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید