تیوال | ملیکا درباره نمایش فالش خوانی در چهارراه فخرآباد: درود طراحی صحنه در عین سادگی شکیل و همچنین انتخاب
S3 : 01:43:48
درود
طراحی صحنه در عین سادگی شکیل و همچنین انتخاب موسیقی عالی بود. استفاده زیرکانه از هنر صامت فوق العاده بود و نقطه اوج اجرا سکانس پایانی نمایشنامه است.
سپاس از نگاهتون
۴ روز پیش، چهارشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید