تیوال | ea_ornament درباره نمایش پس از برخورد جسم سخت به سر: تئاتر پس از برخورد جسم سخت به سر یک بع معنای واقعی
S3 : 04:02:52
تئاتر پس از برخورد جسم سخت به سر یک بع معنای واقعی کلمه یک تئاتر آوانگارد هست، میتونین سی شب تمام کار رو ببینید بی اونکه براتون تکراری باشه و خسته بشین، من واقعاً دلم میخواست انقدر وقت خالی داشتم که هر شب کار رو میددیدم، سه اپیزود مونولوگ که صحبت از مشکلات روز مره جامعه ما داره چه جنسی و چه سیاسی و استفاده به تمام معنا از سبک گروتفسکی یا همون تئاتر بی چیز خودمان،
نکته ی مهم اینکه بی چیز نه به معنای فقیر بلکه تئاتری است خالی از وسایل و امکانات صحنه ای عظیم و به اصطلاح اعیانی ای که بسیار متداول بود. تا جایی که گاها متن و بازی که اساسی ترین عناصر تئاتری اند، قربانی صحنه آرایی های تجملاتی و شکیل و گریم های سنگین می شدند و رنگ و هویت خود رااز دست می دادند.بنابر این برای مقابله ی با این شیوه ، تحولی اساسی لازم بود که موجباتش با «تئاتر بی چیز» یا به قول ... دیدن ادامه » بروک «فضای خالی» عملی گشت.
برای سجاد داغستانی نمیشه آرزوی موفقیت کرد، چون به سن و زمان خودش یکی از موفق ترین هاست ، به امید تئاتر های آوانگارد دیگر ازش
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید