تیوال | مرتضی سمیعی درباره نمایش مرگ دیوانه: امکان تمدید حداقل واسه دو سه روز از زمان پبش بینی شده
S3 : 03:51:52
امکان تمدید حداقل واسه دو سه روز از زمان پبش بینی شده داره؟ ضمن خسته نباشد به تیمتون
کمال عبدی، حمید خورشیدی و فرناز نوروزی این را خواندند
فاطمه عبدی این را دوست دارد
سلام
بله تا سه روز احتمال و امکانش هست.
۲۳ مرداد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید