تیوال | مرتضی سمیعی درباره نمایش مرگ دیوانه: امکان تمدید حداقل واسه دو سه روز از زمان پبش بینی شده
S2 : 01:58:17
امکان تمدید حداقل واسه دو سه روز از زمان پبش بینی شده داره؟ ضمن خسته نباشد به تیمتون
کمال عبدی، حمید خورشیدی و فرناز نوروزی این را خواندند
فاطمه عبدی این را دوست دارد
سلام
بله تا سه روز احتمال و امکانش هست.
۴ روز پیش، چهارشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید