تیوال | علی صفری درباره نمایش جتسیمانی: بدون شک حضور امیر شمس در هر نمایشی نعمته، حالا کنارش
S3 : 01:08:06
علی صفری
درباره نمایش جتسیمانی i
بدون شک حضور امیر شمس در هر نمایشی نعمته، حالا کنارش شاهو رستمی هم باشه دیگه معرکه در معرکه ست
مرتضی سوری این را خواند
محمد لهاک ( آقای سوبژه ) این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید