تیوال | گروه همیاری درباره نمایش رقص کاغذ پاره ها: خرید بلیت این نمایش به کارگردانی مهران دهقانی و بازی
S2 : 23:42:01
خرید بلیت این نمایش به کارگردانی مهران دهقانی و بازی علی واقف، المیراحسنلو، مهدی شمس، سحر بیرانوند، محمدرضا حزینی، صدف صفری، پگاه مصدق، امیر حسین نعیمی، خرم بانو عسکری، محمد مظلوم، مسعود حسینی، ویدا گوهری اجرای روز شنبه ۲۶ مردادماه همینک آغاز شد.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید