تیوال | گروه همیاری درباره نمایش پاتریک کلایورت: خرید بلیت این نمایش، به کارگردانی سحر پرتوی کیان و
S2 : 23:34:24
خرید بلیت این نمایش، به کارگردانی سحر پرتوی کیان و با بازی مریم جعفری، حامد شریفی، امین عیدمحمدی، پوریا عبدی آغاز شد.
کلیت اجرا جذاب و شیرین بود.بازی شخصیتهای مرد روان تر بود.دکور مانند بسیاری از کارها احتمالا به دلایل اقتصادی ضعیف بود.شخصیت پردازی کشیش جذابیت خاصی داشت.خسته نباشید به کل گروه.
۳۱ شهریور
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید