تیوال | گروه همیاری درباره نمایشنامه‌خوانی عطسه: خرید بلیت این نمایشنامه خوانی، به کارگردانی فرهاد مشیری
S3 : 07:32:45
خرید بلیت این نمایشنامه خوانی، به کارگردانی فرهاد مشیری تفرشی و نقش خوانی سید قدیر موسوی، لاله حشمت پسند، سعید فرخ نیا و ...آغاز شد.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید