تیوال | گروه همیاری درباره اجراخوانی اتاق ورونیکا: خرید بلیت این نمایشنامه خوانی، به نویسندگی آیرا لوین،
S3 : 23:19:54
خرید بلیت این نمایشنامه خوانی، به نویسندگی آیرا لوین، کارگردانی ارسلان گل محمدی و با بازی غزال گل محمدی، فائزه محمد نجار، وحید حاجی زاده، مسعود قربانی آغاز شد.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید