تیوال | وحید عمرانی: دلتنگ که می شوی عذاب زنده به گوران به جانم می افتد آخر،
S3 : 23:31:57
دلتنگ که می شوی
عذاب زنده به گوران
به جانم می افتد
آخر، دل تو
خانۀ من است.
محمد لهاک ( آقای سوبژه )، آرش رضایی و رها باصفا این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید