تیوال | الهه هدایتی درباره نمایش در اتاق باد می‌وزد: ادم وقتی یکیو بخواد همه چیزشو میخواد یعنی چی اینو
S2 : 10:52:16
ادم وقتی یکیو بخواد همه چیزشو میخواد
یعنی چی اینو میخوام اونو نمیخوام