تیوال | الهه هدایتی درباره نمایش در اتاق باد می‌وزد: تو تا حالا حامله بودی؟ نه . . . تو تا حالا کسی
S3 : 13:35:15
تو تا حالا حامله بودی؟

نه
.
.
.
تو تا حالا کسی رو انقدر دوستش داشتی که برا از دست ندادنش هررر کاری بکنی؟
زن سکوت می کند )