تیوال | گروه همیاری درباره نمایش مرغ دریایی من: خرید بلیت دو روز پایانی این نمایش به کارگردانی کیومرث
S3 : 02:07:23
خرید بلیت دو روز پایانی این نمایش به کارگردانی کیومرث مرادی و بازی شبنم مقدمی، امیرحسین فتحی، زهرا بهروزمنش، رضا داودوندی، پانته آ قدیریان، وحید رزاقی، آرمیتا فروزنده، محمد مسگری، محیا صدرزاده، محمد حبیبی، بهزاد خلج (پنجشنبه ۳۱ مرداد و جمعه ۱ شهریور) امروز شنبه ساعت ۱۲ آغاز خواهد شد.
علی ژیان و گروه جارچی این را خواندند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید