تیوال | Meysam Ghorbani درباره نمایش لیگ قهرمانان، مرحله گروهی: این نمایش رو هفته پیش دیدم. در کل به نظرم خوب بود و
S2 : 20:12:38
این نمایش رو هفته پیش دیدم. در کل به نظرم خوب بود و یک نقدی اجتماعی رو نمایش می داد. بازی سعید زارعی از همه بازیگران بهتر بود. محتوا داستان با همزمان بازی بهاره رهنما جالب بود!
Hesam El این را خواند
سجاد مستکین این را دوست دارد
موافقم باهات. سعید زارعی از بقیه به مراتب بهتر بود.
۰۲ شهریور
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید