تیوال | هومن شهباز درباره فیلم کارت پرواز: دیدم ارزش دیدن داشت ایده و اجرا عالی بود به جز اجرای
S3 : 18:04:52
دیدم
ارزش دیدن داشت
ایده و اجرا عالی بود به جز اجرای گریم خانم جبراییلی
و اینکه فیلمنامه گافی داشت و آن هم چگونگی گسست ارتباط میان بازیگر نقش اول زن و شوهر سابقش که حتا اشاره ای نمیشود به نظرم امد که بی سبب جدا شده با داشتن یک پسر و دلیل جداییش روشن نبوده فقط اینکه پول را برای چه میخواهد روشن میشود برای مخاطب
امیر عسگرزاده این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید