تیوال | امیر حسین زاده درباره نمایش لانچر ۵: برای نمایش به این خوبی توصیفی ندارم غیر از اینکه
S3 : 15:01:48
برای نمایش به این خوبی
توصیفی ندارم
غیر از اینکه برید ببینید که چگونه زیباست
خشونت، بازی خوب، خنده، روابط،‌ حقایق همه در یک قاب