تیوال | گروه همیاری درباره نمایش اسکرین شات: خرید بلیت این نمایش به کارگردانی ندا قربانیان و بازی
S2 : 08:47:29
خرید بلیت این نمایش به کارگردانی ندا قربانیان و بازی حمیدرضا معدنکن، محمود حقیری، نداقربانیان، سحرناز عباس زاده، سیدفرزاد تجلی، مسعود بیگلری، ریحانه یزدان یار، مرتضی مرادی (روزهای جمعه ۱ تا دوشنبه ۴ شهریورماه) با تخفیف روزهای نخست، همینک آغاز شد.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید