آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | نوید اقاجان پور درباره نمایش مرغ دریایی من: ١ ساعت اول همه چی عالی بود. داشتم از بازی عالی بازیگرا لذت میبردم. ولی
S3 : 13:57:37 | com/org
١ ساعت اول همه چی عالی بود. داشتم از بازی عالی بازیگرا لذت میبردم. ولی یواش یواش خستم کرد. ریتم کند. موسیقی زیر متن ٢ ساعت؟؟؟ واینکه چرا تو تیوال زده یک ساعتو چهل دقیقه. در صورتی که کار ٢ ساعتو رد میکنه
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید