تیوال | کمال عبدی درباره نمایش مرگ دیوانه: ممنون از همه کسانی که درباره نمایش ما نظرات شخصیشونو
S3 : 01:36:01
ممنون از همه کسانی که درباره نمایش ما نظرات شخصیشونو گفتن. من انشاءالله به زودی درمورد نمایش و نظرات دوستان، در قالب یک متن بلندبالا بسیاری موارد را بیان خواهم کرد.
این نمایش و همه عواملش بسی جای دفاع دارند.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید