آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | کمال عبدی درباره نمایش مرگ دیوانه: ممنون از همه کسانی که درباره نمایش ما نظرات شخصیشونو گفتن. من انشاءالل
S3 : 13:24:08 | com/org
کمال عبدی
درباره نمایش مرگ دیوانه i
ممنون از همه کسانی که درباره نمایش ما نظرات شخصیشونو گفتن. من انشاءالله به زودی درمورد نمایش و نظرات دوستان، در قالب یک متن بلندبالا بسیاری موارد را بیان خواهم کرد.
این نمایش و همه عواملش بسی جای دفاع دارند.