تیوال | لیلا زاهدی درباره نمایش پستچی، پابلو نرودا: یکی از ضعیف ترین نمایش های آقای کوشک جلالی بود، سطحی
S3 : 23:49:48
یکی از ضعیف ترین نمایش های آقای کوشک جلالی بود، سطحی پرداختن به شخصیت نرودا از نکات ضعف متن و اجرا به شمار می رود.بازیگران خوبی در نمایش حضور دارند ولی متن ضعیف به اجرای آنها لطمه زده است.
میترا، اشکان خطیبی، محسن جوانی، پونه ٢٥ و reza heidari این را خواندند
کاربر، یاسمن و سحررر این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید