تیوال | میترا درباره نمایش الیزابت باتوری: خُب خُب من متن نمایشنامه رو نقطه قوت این نمایش میدونم
S3 : 04:47:17
میترا
درباره نمایش الیزابت باتوری i
خُب خُب
من متن نمایشنامه رو نقطه قوت این نمایش میدونم
بعد از مدتها که فرصت تئاتر دیدن نداشتم این تئاتر و نکات جالبی که مطرح میکرد برام دلنشین بود.
ولی ولی ولی
بیشتر از هرچیزی حضور گلاب جان آدینه به عنوان مهمان نمایش و عکس یادگاری باهاشون انداختن خیلی لذتبخش بود :)

۱۰ / ۷
محسن جوانی این را خواند
ز-نوروزی و فرزانه این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید