تیوال | علی معصومی درباره نمایش مرغ دریایی من: نمره من به این نمایش: ۶ از ۱۰. بازی‌ها اول کار یعنی
S3 : 23:15:24
نمره من به این نمایش: ۶ از ۱۰.
بازی‌ها اول کار یعنی تا ۱۰-۱۵ دقیقه اصلا خوب از کار در نیامدند و به مرور بهتر شدند. کارهای چفوف عموما از طنزی سیاه بهره می‌برند اما در این نمایش بیشتر بحش سیاه آن دیده شد و طنز سیاهی که به دنبال آن بودیم مشاهده نشد. بازی‌ها یکی در میان خوب بودند. طراحی صحنه خوب نبود. طراحی لباس‌ها پیش پا افتاده بود و می‌توان گفت بهترین چیز این نمایش موسیقی آن بود. از امیر حسین فتحی و شبنم مقدمی رضایت داشتم اما بهتر می‌توانستند ظاهر شوند و بدون تپق. من سختگیرم! :)
علی ژیان، حمیدرضا مرادی و گروه جارچی این را خواندند
پریسا تبریزی این را دوست دارد
سختگیریتون تا جایی بجاست. بخصوص درباره تپق ها واقعا باهاتون موافقم اما طراحی لباس و صحنه در اون حد بنظر من بد نبود. :)
۰۲ شهریور
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید