تیوال | مجتبی مهدی زاده درباره مستند بهارستان، خانه‌ی ملت: الف،ی،ر،الف،نون ایران این سرزمین و بوم خاک عشق مرز
S2 : 01:03:55
الف،ی،ر،الف،نون
ایران
این سرزمین و بوم
خاک عشق
مرز خون و جنون.

با دلتنگی
در آسمان زیبای خیالت
آهسته و آرام قدم می زنم
چتر بهار پر مهرت را باز می کنم
و یک بیت زیبا
برای دل زخمی ات می سرایم

اینجا ایران است
وسط قلب من و تو
میان ... دیدن ادامه » تردید آدم های بی وجود
و کنار سکوت بی صدای حضور

این روزها ایران
خسته است
‏شبیه زن هایی ست که شب ها
‏در آغوش مرد هایی می گذرانند
‏که دوست شان ندارند

این روزها ایران
درد دارد
زخم دارد
مثل آدم‌های گذری
تلخی بر لب دارد.

‏⁧ #مجتبی
امیر مسعود و M... این را خواندند
نیلوفر پیری، حمیدرضا مرادی و رها باصفا این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید