آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پرستو درباره نمایش مرغ دریایی من: اجرایی پر زحمت که به مخاطب احترام می ذاره. در این شکی نیست. اما اگر بخ
S3 : 23:11:09 | com/org
پرستو
درباره نمایش مرغ دریایی من i
اجرایی پر زحمت که به مخاطب احترام می ذاره. در این شکی نیست. اما اگر بخوام نظر شخصیم رو در رابطه با خود اثر و شیوه اجرا بدم باید بگم ریتم کندی داشت و بازیها در بسیاری موارد بسیار غلو شده و اصطلاحا تئاتری اغراق شده بود. این موارد باعث می شه با وجود اینکه بی شک زحمت زیادی کشیده شده اما بعد از گذشت چند دقیقه خسته کننده به نظر می رسید
گروه جارچی این را خواند
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید