تیوال | پرستو درباره نمایش مرغ دریایی من: اجرایی پر زحمت که به مخاطب احترام می ذاره. در این شکی
S2 : 06:38:51
اجرایی پر زحمت که به مخاطب احترام می ذاره. در این شکی نیست. اما اگر بخوام نظر شخصیم رو در رابطه با خود اثر و شیوه اجرا بدم باید بگم ریتم کندی داشت و بازیها در بسیاری موارد بسیار غلو شده و اصطلاحا تئاتری اغراق شده بود. این موارد باعث می شه با وجود اینکه بی شک زحمت زیادی کشیده شده اما بعد از گذشت چند دقیقه خسته کننده به نظر می رسید
گروه جارچی این را خواند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید